Slanjem ove Pristupnice, a po donesenoj odluci o prijamu nadležnog tijela Udruge, postajete član sa svim pripadajućim obvezama člana predviđenim Statutom, te se obvezujete poštivati sve odluke tijela Udruge, pridržavati se odredaba Statuta, te svih pravilnika i drugih akata prihvaćenih od nadležnih tijela Udruge.
Redovnim plaćanjem godišnje članarine ostvarujete sva prava člana predviđena Statutom Udruge.

Godišnja članarina iznosi 30,00 kuna i vrijedi za tekuću godinu do 31. Prosinca.

Izjavljujem da su upisani podatci točni